Pravo

Mjesto za upoznavanje swingera

Uvjeti poslovanja

UVJETI KORIŠTENJA web site ffruit.eu

Ovaj dokument predstavlja uvjete korištenja, te da bi koristili se stranicom ffruit.eu morate pročitati, razumjeti i prihvatiti ove uvjete korištenja. Uvjeti korištenja mogu se izmijeniti bilo kada i bez najave, a promjene stupaju na snagu danom objave, te se primjenjuju na sve korisnike.

Korisnik može postati svaka punoljetna osoba koja je na dan pristupa navršila 18 (slovima: osamnaest) godina života, te koja shvaća i prihvaća uvjete korištenja.

Pristupanjem ffruit.eu postajete korisnik koji je suglasan sa svim odredbama sadržanim u uvjetima korištenja koji svojim pristupam potvrđuje istinitost da je navršio 18 godina, odnosno da je navršio dob koja se smatra dobom punoljetnosti ukoliko pristupate iz države gdje 18 godina nije granica punoljetnosti.

Korištenjem ffruit.eu doći ćete u kontakt sa tekstualnim, audio i video materijalom sa scenama eksplicitnog seksa kao i ostalim materijalima namijenjenim isključivo punoljetnim osobama.

OPIS I NAMJENA STRANICE ffruit.eu

Forbidden Fruit je društvena mreža koja Vam omogućuje da nakon izrade profila stupite u kontakt sa velikim brojem naših korisnika, te je dostupna svim osobama isključivo starijim od 18 godina.

Osobni podaci koje ispunjavate u postupku izrade profila na našu online stranicu moraju biti točni i vjerodostojni, za njihovu istinitost odgovara korisnik, te svojim podacima možete uvijek pristupiti i izmjeniti ih.

Podaci o spolu i naziv profila koji je vidljiv drugim korisnicima se nakon početnog unosa u profil više ne mogu mijenjati.

Sve podatke koje objavljujete na stranici, a čiji unos nije obvezan, objavljujete isključivo na vlastitu odgovornost. Preporučamo svim korisnicima da budu iznimno pažljivi pri odabiru podataka koji unose u svoje profile, što se posebno odnosi na osobne podatke o pojedinom korisniku.

ffruit.eu izričito naglašava činjenicu da unos podataka o seksualnom opredjeljenju, religiji, etničkoj pripadnosti i zdravlju pojedinog korisnika nije obavezna za izradu profila na web stranici, te da je objavljivanje takvih podataka isključivo slobodan izbor svakog pojedinog korisnika.

Fotografije i video uratci koje pojedini korisnik stranice objavi mogu otkriti osobne i osjetljive detalje iz života korisnika, korisnik objavljuje na svoju vlastitu odgovornost. Svaki korisnik pristupom na ffruit.eu pristaje i daje neopozivu suglasnost da preradimo takve fotografije i videouratke te ih učinimo vidljivima i dostupnima i drugim korisnicima web stranice, a sve u skladu sa pravima svakog korisnika na privatnost opisanu ovom izjavom.

Pristup računalnim datotekama pojedinog korisnika, a u kojima se nalaze osobni podaci, razgovori, e-mailovi, poruke i pismena korespodencija imaju samo ovlaštene osobe koje vode i uređuju ffruit.eu , a u slučaju zakonitog zahtjeva dat će se na uvid i postupanje nadležnih državnih tijela.

ffruit.eu zadržava pravo prikupljanja informacija o korisniku koje su primljene od strane drugih korisnika u ured koji se bavi prigovorima tj. žalbama. Svaka žalba, odnosno prigovor vrednovat će e se sukladno pravilima ffruit.eu i pozitivnih zakonskih propisa.

INFORMACIJE I PODACI KOJI SE SKUPLJAJU AUTOMATSKI

Korisnici koji koriste usluge komuniciranja koje nudi web stranica, primjerice elektronske poruke, na vlastitu odgovornost pristupaju takvom komuniciranju. Zabranjena je komunikacija koja sadrži prijetnje i vrijeđanje po nacionalnoj, vjerskoj, političkoj, etničkoj, spolnoj ili rasnoj osnovi.

Ffruit.eu prati sve dostupne informacije o IP adresi računala i email adresi kojima se služe korisnici.

LOCIRANJE

Korisnici web stranice mogu koristiti aplikaciju sa uslugom lociranja,te korištenjem navedene aplikacije ffruit.eu prikuplja i podatke o trenutnoj lokaciji korisnika.

Prikupljeni podaci o lokaciji korisnika obrađuju se anonimno, na način koji ne otkriva osobne podatke korisnika, te korisnici na vlastitu odgovornost odlučuju hoće li koristiti uslugu lociranja na način da podese uređaj koji koriste za korištenje navedene aplikacije.

PRIKUPLJANJE OSOBNIH PODATAKA

Osobni podaci prikupljaju se u svrhu statističke obrade i analizu web stranice, radi potvrde o poštivanju zakona te u svrhe poboljšanja i moderniziranja naše usluge prema Vama.

Korisnici izradom profila pristaju na sakupljanje osobnih podataka koji će se koristit za obavještavanje o promocijama, događajima, putovanjima i sličnim informacijama koji su od mogućeg interesa za korisnika. Na taj način našim korisnicima želimo ispuniti očekivanja te poboljšati sadržajnost naše usluge.

Prihvaćanjem uvjeta korištenja korisnici su suglasni da im se povremeno može dostavljati reklamne materijale na isključivo registracijski mail, SMS ili MMS porukom isključivo na brojeve mobilnih uređaja iz korisničke baze ili internim porukama direktno u privatni pretinac – Inbox.

Ffruit.eu koristi osobne podatke korisnika kako bi sve potencijalne probleme koji mogu nastati u komunikaciji i odnosu između korisnika riješili na objektivan, zakonit, način pritom poštujući visoke standarde međuljudskih odnosa temeljenih na dobrohotnosti i uvažavanju načela zaštite dostojanstva i standarda europske zakonske regulative.

Osobni je odabir svakog korisnika primanje elektronske pošte od strane ffruit.eu, te korisnik osobno može uključiti ili isključiti opciju primanja elektronske pošte.

INFORMACIJE KOJE SE ODNOSE NA DRUGE KORISNIKE

Korisniku je strogo zabranjeno koristiti na bilo koji način podatke ostalih korisnika u komercijalne i reklamne svrhe, te u slučaju da ffruit.eu na bilo koji način zaprimi informaciju o uznemiravanju i prijetnjama upućenih od strane jednog korisnika prema drugom, zadržava pravo gašenja svakog korisničkog profila koji na bilo koji način krši gore navedenu odrebu i ostale uvjete korištenja.

LOZINKA

Lozinka je identifikacijski podatak pojedinog korisnika za korištenje stranice i izabranog korisničkog imena. Budite pažljivi kod otkrivanja lozinke trećim osobama. Predlažemo da izaberete lozinku koja će biti teško dostupna trećim osobama.

Svaki korisnik je osobno odgovoran za izabranu lozinku, koja je jedinstvena i povezana sa izabranim profilom.

Korisnik se pristupom na stranicu obvezuju da neće dijeliti vlastitu lozinku s drugim korisnicima, da će u slučaju otkrivanja lozinke trećim osobama u roku odmah izmijeniti lozinku i izraditi novu lozinku.

Nepridržavanje pravila o privatnosti i lozinci u ovoj Izjavi može dovesti do sudskog spora protiv korisnika.

Korisnik je isključivo odgovoran za tajnost vlastite lozinke i ffruit.eu ne snosi nikakvu odgovornost u slučaju probijanja lozinke od strane trećih osoba.

OSOBNI PODACI – PREGLED I PROMJENA

Svaki korisnik web stranice ffruit.eu ima pravo mijenjati sljedeće osobne podatke:

 1. naznačenu kontakt email adresu

 2. ponuđene kategorije na profilu pojedinog korisnika, primjerice fotografije i video uratke

 3. mjesto prebivališta

 4. lozinka korisnika

Navedene podatke korisnici moraju ažurirati na način i u skladu sa uputstvima koja se nalaze na profilu korisnika.

Forbidden fruit.eu preporuča svakom korisniku čestu izmjenu lozinke za pristupanje profilu kako bi se umanjila mogućnost zloupotrebe i nedopuštenog korištenja korisničkog profila.

Na sva pitanja vezana za korištenje naše web stranice korisnik će dobit odgovor od našeg Ureda za informacije.

SIGURNOST

Forbidden Fruit je učinio sve da sigurnost svakog pojedinog korisnika bude na prvom mjestu. Pod tim podrazumijevamo zaštitu i sprečavanje gubitka, zlouporabe i izmjene vaših podataka. Mjere sigurnosti su sigurni serveri tj. datoteke. Svjesni smo da savršena sigurnost ne postoji, ali tehničko stručno osoblje Forbidden Fruit-a konstantno radi na sigurnosti korisnika koji pristupaju našoj stranici. Pravni tim naše stranice zadužen je za sudsku zaštitu u slučaju sigurnosne ugroze naše stranice.

Forbidden Fruit ne garantira dostupnost svojih sadržaja i usluga u svako vrijeme i sa svakog računala i/ili operacijskog sustava. Svi sadržaji i usluge objavljeni su u najboljoj namjeri, ali bez ikakve garancije točnosti i funkcionalnosti Forbidden Fruit ne snosi odgovornost za direktne ili indirektne štete nastale korištenjem svojih sadržaja i usluga.

PROBNO ČLANSTVO

Probno članstvo je namenjeno upoznavanju korisnika sa funkcioniranjem portala FF. Kad prođe period probnog članstva, korisnik više nema pravo na novi period probnog članstva i ne smije da otvori novi profil u tu svrhu. U slučaju kršenja ovog pravila FF zadržava pravo da promjeni članstvo takvog profila iz probnog u osnovni ili pravo na suspendiranje računa, ukoliko se zloupotrebe ponavljaju ili su namjerne.

DEAKTIVACIJA ILI BRISANJE PROFILA

Korisnik našoj stranici mora pristupiti dobrovoljno i savjesno, a jednako tako može i napustiti status korisnika.

Za napuštanje statusa korisnika stranice, potrebno je:

 1. Poslati poruku 'uredu za informacije' (info@ffruit.eu)

 2. Ulogirati se lozinkom i obrisati članstvo

ZAŠTITA AUTORSKOG PRAVA Ffruit.eu

Ffruit.eu posjeduje zaštitu imena i žiga, te je svako korištenje imena ili logotipa zabranjeno i kažnjivo.

Ffruit.eu sadrži vlasničkim pravima zaštićeni materijal koji se ne smije kopirati, mijenjati, prenositi, distribuirati, prikazivati i prodavati bez izričitog pismenog dopuštenja.

Korisnici su individualno, osobno, odgovorni za sadržaje koji objavljuju, što uključuje sadržaje koji su potpuno ili djelomično dostupni svim korisnicima, kao i sadržaje koji se razmjenjuju između više korisnika. Prihvaćanjem uvjeta korištenja korisnici su suglasni da imaju isključivo vlastitu odgovornost za sve sadržaje koje distribuiraju putem ffruit.eu.

ZABRANA

 • objava svih vrsta sadržaja koji krše postojeće domaće, europske i/ili međunarodne zakone kao što su rasistički, uvredljivi, prijeteći, pedofilski sadržaji ili sadržaji koji na drugi način prikazuju djecu ili maloljetne osobe.

 • objavljivanje sadržaja koji su zaštićeni autorskim pravom

 • krađa identiteta

 • objavljivanje tuđih osobnih podataka

 • lažno predstavljanje odnosno predstavljanje u ime druge osobe

 • objavljivanje promotivnog i reklamnog sadržaja bez prethodnog pismenog dopuštenja Forbidden Fruit-a

 • svjesno slanje sadržaja koji sadrži viruse ili drugi računalni kod čije izvršavanje uništava, oštećuje ili ograničava funkcionalnost računalnog hardvera, softvera ili podataka

 • javna objava podataka iz kojih se nedvosmisleno može ustvrditi vaš ili tuđi identitet (ime i prezime, email ili poštanska adresa, broj telefona i adrese i nazivi Vaših profila na društvenim mrežama, Vaši korisnički podaci na servisima za komunikaciju - Skype i sl.) bez prethodnog pismenog dopuštenja Forbidden Fruit-a

Zabranjeni sadržaj uključuje, ali nije ograničen na:

Dječja pornografija (svatko mlađi od 18 godina)

Prisilna seksualna aktivnost bez pristanka

Oralna, analna ili vaginalna penetracija spolnim organima, predmetima (dildo, strap-on, itd.) ili prstima i uključuje riječi ili radnje koje ukazuju na nedostatak pristanka: silovanje, prisila, spavanje, drogirano, onesviješteno/onesvijesteno, kloroformirano, nesvjesno, hipnotizirani, pijani, napušeni, pijani, drogirani, napušeni seks, itd.

Netko tko je pijan, spava, hipnotiziran itd. ne može dati pristanak, pa se stoga klasificira kao prekršaj.

To uključuje alkohol i droge – ne smije biti izložena bilo kakva vrsta alkohola ili droga, uključujući limenke piva, čaše šampanjca, jointe, bongove itd.


Svaki čin koji uključuje pokrivanje lica, kao što je sjedenje lica, gušenje i igra disanja, zbog percipirane nemogućnosti disanja.

Sodomija

To uključuje sadržaj koji prikazuje ili opisuje seks sa životinjama i radnje s neljudskim bićima (izvanzemaljci, mitološka bića itd.).

Zločini iz mržnje

Nasilje ili ekstremno seksualno nasilje i/ili bol. Ovo uključuje oružje bilo koje vrste.


Sakaćenje osobe ili dijela tijela.

Krv bilo koje vrste.

Scat, koji prikazuje ili prikazuje ljudski izmet

Povraćanje.

Slike ili isječci uključujući bilo koga tko nije dao pristanak. To uključuje ljude koji nisu u potpunosti vidljivi, poput onih čija lica nisu vidljiva jer su okrenuta ili zamagljena. Zamućivanje slika/isječaka u ovom slučaju nije dopušteno.

Forbidden Fruit svakodnevno prati sve objavljene sadržaje korisnika.

Forbidden Fruit-a pridržava puno pravo djelomičnog ili potpunog brisanja sadržaja kojeg je korisnik objavio, bez upozorenja korisniku i iz bilo kojeg razloga, te poduzimanje odgovarajućih pravnih korake protiv korisnika koji je prekršio uvjete korištenja.

U opisu osobnog profila, brzih susreta, planova putovanja, fotografijama ili drugdje (osim u privatnim porukama) nije dozvoljeno:

- pisati email adrese

- brojeve telefona

- ili kontakte drugih oblika komunikacije (adrese profila na društvenim mrežama, kanalima za komunikaciju - Skype, Viber i slično)

- pisati ili pozivati druge profile da pregledavaju validacije na trećem profilu

Takve objave će se automatski brisati, korisnik upozoriti i ukoliko učestalo ponavlja ovakvo ponašanje profil može biti sankcioniran bez upozorenja od strane Forbidden Fruit-a.

Forbidden Fruit je namijenjen korisnicima koji poštuju načela zakonitog ponašanja.

Profili tvrtke i oglasi mogu imati vanjske veze, ali ako njihov sadržaj krši naše uvjete i odredbe (bilo koji zabranjeni sadržaj / kršenja), veze će se odmah ukloniti s ffruit.eu web stranice

POLITIKA REKLAMACIJA

Sve pritužbe obrađujemo pošteno, dosljedno i gdje god je to moguće rješavamo na zadovoljstvo pritužitelja, a pritužbu možete podnijeti tako da nas kontaktirate putem našeg kontakt obrasca ili info@ffruit.eu


IZVJEŠĆIVANJE O SADRŽAJU

Ako naiđete na bilo kakav sadržaj na našoj web stranici za koji smatrate da je nezakonit ili bez pristanka, pozivamo vas da odmah obavijestite naš Odjel korisničke podrške slanjem prijave na e-mail: info@ffruit.eu


Posvećeni smo rješavanju pritužbi koje se tiču nezakonitog sadržaja ili sadržaja bez pristanka u roku od najviše 1 radnog dana. Po primitku vaše pritužbe, dodijeljeni voditelj korisničke podrške potvrdit će je, provesti istragu i osigurati uklanjanje bilo kakvog nezakonitog sadržaja ili sadržaja bez pristanka u navedenom roku. Za održavanje evidencije i za potrebe izvješćivanja, sve će se pritužbe bilježiti.


ŽALBENI POSTUPAK

Ako ste istaknuti na bilo kojem sadržaju na našoj web stranici bez vašeg pristanka, imate pravo na to

zatražiti uklanjanje takvog materijala. Da biste pokrenuli ovaj proces, pošaljite e-poruku na adresu: info@ffruit.eu Uključite sve bitne pojedinosti potrebne za identifikaciju konkretnog sadržaja, kao što je URL na kojem se može pronaći. Nakon što primimo vašu žalbu, naš namjenski odjel pažljivo će procijeniti je li dobivena potrebna suglasnost za predmetni sadržaj. Ako postane očito da je sadržaj postavljen bez pristanka prikazane osobe, odmah ćemo i trajno ukloniti materijal s web stranice. Vaše zadovoljstvo i privatnost su nam od iznimne važnosti.


OPĆI PRIGOVORI

Ako niste zadovoljni našim uslugama ili imate bilo kakvih pitanja u vezi s vašim računom ili aktivnostima s nama, ne ustručavajte se kontaktirati naš Odjel za korisničku podršku putem e-pošte: info@ffruit.eu Naš tim za korisničku podršku procijenit će mogu li odmah odgovoriti na vaš upit. Ako vaš upit zahtijeva više vremena ili pažnje, budite uvjereni da smo u potpunosti predani obradi i brzom rješavanju istog. Imajte na umu da za rješavanje ovih općih pritužbi može biti potrebno do 7 radnih dana.

POLITIKA POVRATA NOVCA

Naše usluge uključuju besplatno probno razdoblje, što vam omogućuje da istražite našu ponudu. Evo što trebate znati o povratima novca:

 • Besplatno probno razdoblje: Uživajte u našim uslugama tijekom probnog razdoblja bez ikakvih obaveza. Otkažite bilo kada prije završetka probnog razdoblja bez ikakvih troškova.

 • Nema povrata novca nakon kupnje: Nakon što kupite premium članstvo nakon probe, plaćanje je konačno i nepovratno.

 • Otkazivanje: svoje premium članstvo možete otkazati u bilo kojem trenutku, ali neće biti povrata za preostalo razdoblje.


Forbidden Fruit je registrirani zaštitni znak tvrtke FFRUIT d.o.o. tvrtka, registrirana u Hrvatskoj, Europa. Naše poslovanje i aktivnosti podliježu hrvatskim zakonima.

Diskrecija
zagarantirana

TKO SMO MI

Mi vodimo najdinamičniju društvenu mrežu za odrasle Većina naših članova posjećuje Forbidden Fruit svakodnevno i provodi mnogo vremena tu. Priključivanje nama znači zabavu!
Zabavni ljudi. Bez kretena. Skoro. Naši članovi su zabavni ljudi, otvoreni za sastanke ili partijanje. Neki samo žele chetati ili podijeliti fotografije. Mi se trudimo da zadržimo broj trolova i drugih kretena što je moguće nižim.
Nama je stalo do Forbidden Fruita. Nama je stalo do tebe. Svakodnevno radimo na Forbidden Fruitu kako bismo ga učinili boljim, sigurnijim i uzbudljivijim mjestom. To definitivno nije jedna od onih pustih ˮstranica duhovaˮ za koju nikoga nije briga.
Upozorenje: Ovo je stranica sa sadržajem za odrasle. Klikom na opciju “Pridruži nam se” potvrđujete da imate 18+ godina i da je legalno gledanje sadržaja za odrasle u vašoj zajednici.

Postani

Fruit

Povežite se s drugim parovima, potražite sljedeći vrući party ili izberite vaš budući godišnji odmor.
Već ste član. Upozorenje: Ovo je stranica sa sadržajem za odrasle. Klikom na opciju “Pridruži nam se” potvrđujete da imate 18+ godina i da je legalno gledanje sadržaja za odrasle u vašoj zajednici.
Vodite li klub, SPA ili druge poslove povezane sa swingom? Stupi u kontakt sa zajednicom sa 30,000+ članova! Kreiraj poslovni račun