Pravo

Mjesto za upoznavanje swingera

Uvjeti poslovanja

UVJETI KORIŠTENJA web site ffruit.eu

Ovaj dokument predstavlja uvjete korištenja, te da bi koristili se stranicom ffruit.eu morate pročitati, razumjeti i prihvatiti ove uvjete korištenja. Uvjeti korištenja mogu se izmijeniti bilo kada i bez najave, a promjene stupaju na snagu danom objave, te se primjenjuju na sve korisnike.

Korisnik može postati svaka punoljetna osoba koja je na dan pristupa navršila 18 (slovima: osamnaest) godina života, te koja shvaća i prihvaća uvjete korištenja.

Pristupanjem ffruit.eu postajete korisnik koji je suglasan sa svim odredbama sadržanim u uvjetima korištenja koji svojim pristupam potvrđuje istinitost da je navršio 18 godina, odnosno da je navršio dob koja se smatra dobom punoljetnosti ukoliko pristupate iz države gdje 18 godina nije granica punoljetnosti.

Korištenjem ffruit.eu doći ćete u kontakt sa tekstualnim, audio i video materijalom sa scenama eksplicitnog seksa kao i ostalim materijalima namijenjenim isključivo punoljetnim osobama.

VAŠA PRIVATNOST

Zaštita privatnosti svih korisnika koji pristupe stranici od najveće je važnosti za nas, te štitimo privatnost svih naših korisnika koji pristupe na web stranicu ffruit.eu.

Pristupom stranici, te izradom profila prihvaćate sva niže navedena pravila i uvjete o zaštiti korisnika naše stranice. Ukoliko Vam pravila ne odgovaraju, te se ne slažete s navedenim uvjetima, molimo da ne pristupate našoj stranici. Naša pravila su apsolutna i očekuje se od svih naših korisnika da ih se poštuje.

ffruit.eu pridržava pravo brisanja i gašenja svih korisničkih profila onih korisnika koji se u cijelosti ne pridržavaju pravila privatnosti i zaštite osobnosti.

Maloljetnim osobama je u cijelosti zabranjen pristup i korištenje web stranice ffruit.eu.

OPIS I NAMJENA STRANICE ffruit.eu

Forbidden Fruit je društvena mreža koja Vam omogućuje da nakon izrade profila stupite u kontakt sa velikim brojem naših korisnika, te je dostupna svim osobama isključivo starijim od 18 godina.

Osobni podaci koje ispunjavate u postupku izrade profila na našu online stranicu moraju biti točni i vjerodostojni, za njihovu istinitost odgovara korisnik, te svojim podacima možete uvijek pristupiti i izmjeniti ih.

Podaci o spolu i naziv profila koji je vidljiv drugim korisnicima se nakon početnog unosa u profil više ne mogu mijenjati.

Sve podatke koje objavljujete na stranici, a čiji unos nije obvezan, objavljujete isključivo na vlastitu odgovornost. Preporučamo svim korisnicima da budu iznimno pažljivi pri odabiru podataka koji unose u svoje profile, što se posebno odnosi na osobne podatke o pojedinom korisniku.

ffruit.eu izričito naglašava činjenicu da unos podataka o seksualnom opredjeljenju, religiji, etničkoj pripadnosti i zdravlju pojedinog korisnika nije obavezna za izradu profila na web stranici, te da je objavljivanje takvih podataka isključivo slobodan izbor svakog pojedinog korisnika.

Fotografije i video uratci koje pojedini korisnik stranice objavi mogu otkriti osobne i osjetljive detalje iz života korisnika, korisnik objavljuje na svoju vlastitu odgovornost. Svaki korisnik pristupom na ffruit.eu pristaje i daje neopozivu suglasnost da preradimo takve fotografije i videouratke te ih učinimo vidljivima i dostupnima i drugim korisnicima web stranice, a sve u skladu sa pravima svakog korisnika na privatnost opisanu ovom izjavom.

Pristup računalnim datotekama pojedinog korisnika, a u kojima se nalaze osobni podaci, razgovori, e-mailovi, poruke i pismena korespodencija imaju samo ovlaštene osobe koje vode i uređuju ffruit.eu , a u slučaju zakonitog zahtjeva dat će se na uvid i postupanje nadležnih državnih tijela.

ffruit.eu zadržava pravo prikupljanja informacija o korisniku koje su primljene od strane drugih korisnika u ured koji se bavi prigovorima tj. žalbama. Svaka žalba, odnosno prigovor vrednovat će e se sukladno pravilima ffruit.eu i pozitivnih zakonskih propisa.

INFORMACIJE I PODACI KOJI SE SKUPLJAJU AUTOMATSKI

Korisnici koji koriste usluge komuniciranja koje nudi web stranica, primjerice elektronske poruke, na vlastitu odgovornost pristupaju takvom komuniciranju. Zabranjena je komunikacija koja sadrži prijetnje i vrijeđanje po nacionalnoj, vjerskoj, političkoj, etničkoj, spolnoj ili rasnoj osnovi.

Ffruit.eu prati sve dostupne informacije o IP adresi računala i email adresi kojima se služe korisnici.

LOCIRANJE

Korisnici web stranice mogu koristiti aplikaciju sa uslugom lociranja,te korištenjem navedene aplikacije ffruit.eu prikuplja i podatke o trenutnoj lokaciji korisnika.

Prikupljeni podaci o lokaciji korisnika obrađuju se anonimno, na način koji ne otkriva osobne podatke korisnika, te korisnici na vlastitu odgovornost odlučuju hoće li koristiti uslugu lociranja na način da podese uređaj koji koriste za korištenje navedene aplikacije.

PRIKUPLJANJE OSOBNIH PODATAKA

Osobni podaci prikupljaju se u svrhu statističke obrade i analizu web stranice, radi potvrde o poštivanju zakona te u svrhe poboljšanja i moderniziranja naše usluge prema Vama.

Korisnici izradom profila pristaju na sakupljanje osobnih podataka koji će se koristit za obavještavanje o promocijama, događajima, putovanjima i sličnim informacijama koji su od mogućeg interesa za korisnika. Na taj način našim korisnicima želimo ispuniti očekivanja te poboljšati sadržajnost naše usluge.

Prihvaćanjem uvjeta korištenja korisnici su suglasni da im se povremeno može dostavljati reklamne materijale na isključivo registracijski mail, SMS ili MMS porukom isključivo na brojeve mobilnih uređaja iz korisničke baze ili internim porukama direktno u privatni pretinac – Inbox.

Ffruit.eu koristi osobne podatke korisnika kako bi sve potencijalne probleme koji mogu nastati u komunikaciji i odnosu između korisnika riješili na objektivan, zakonit, način pritom poštujući visoke standarde međuljudskih odnosa temeljenih na dobrohotnosti i uvažavanju načela zaštite dostojanstva i standarda europske zakonske regulative.

Osobni je odabir svakog korisnika primanje elektronske pošte od strane ffruit.eu, te korisnik osobno može uključiti ili isključiti opciju primanja elektronske pošte.

ZAŠTITA I OBJAVA PODATAKA KORISNIKA

Ffruit.eu poštuje sve pozitivne propise Republike Hrvatske i Europske Unije, te sve podatke koji su prikupljeni o pojedinom korisniku može u svakom trenutku na zahtjev nadležnih tijela predati sve sakupljene podatke ukoliko isti to zatraže u svrhu zaštite prava ffruit.eu. i njegovih korisnika.

Prikupljeni osobni podaci korisnika mogu biti predani nadležnim tijelima koje ih zatraži službenim putem u zakonom priznatom postupku, te jednako tako i u svim onim postupcima u kojima je ffruit.eu sudionik postupka po bilo kojoj osnovi.

Zahtjevi koje primimo od državnih tijela nadležnih za provođenje zakona ili trećih strana u vezi sa poštivanjem tuđih na zakonu zaštićenih prava i pravnih interesa, te intelektualnog vlasništva će od naše strane biti omogućen, a sa svrhom utvrđenja materijalnih činjenica za koje ffruit.eu ne odgovara, već je odgovornost na korisniku koji ih je putem nas učinio dostupnim trećim osobama.

Naše je slobodno pravo sve vaše osobne podatke proslijediti svim nadležnim organima ukoliko isti to zatraže u zakonom priznatom postupanju, a sve s ciljem i svrhom zaštite naših prava, prava povrijeđenog korisnika ili pak da se poštuju obveze vezane za sudske naloge ili procese u koje je uključena i naša stranica.

INFORMACIJE KOJE SE ODNOSE NA DRUGE KORISNIKE

Korisniku je strogo zabranjeno koristiti na bilo koji način podatke ostalih korisnika u komercijalne i reklamne svrhe, te u slučaju da ffruit.eu na bilo koji način zaprimi informaciju o uznemiravanju i prijetnjama upućenih od strane jednog korisnika prema drugom, zadržava pravo gašenja svakog korisničkog profila koji na bilo koji način krši gore navedenu odrebu i ostale uvjete korištenja.

LOZINKA

Lozinka je identifikacijski podatak pojedinog korisnika za korištenje stranice i izabranog korisničkog imena. Budite pažljivi kod otkrivanja lozinke trećim osobama. Predlažemo da izaberete lozinku koja će biti teško dostupna trećim osobama.

Svaki korisnik je osobno odgovoran za izabranu lozinku, koja je jedinstvena i povezana sa izabranim profilom.

Korisnik se pristupom na stranicu obvezuju da neće dijeliti vlastitu lozinku s drugim korisnicima, da će u slučaju otkrivanja lozinke trećim osobama u roku odmah izmijeniti lozinku i izraditi novu lozinku.

Nepridržavanje pravila o privatnosti i lozinci u ovoj Izjavi može dovesti do sudskog spora protiv korisnika.

Korisnik je isključivo odgovoran za tajnost vlastite lozinke i ffruit.eu ne snosi nikakvu odgovornost u slučaju probijanja lozinke od strane trećih osoba.

OSOBNI PODACI – PREGLED I PROMJENA

Svaki korisnik web stranice ffruit.eu ima pravo mijenjati sljedeće osobne podatke:

 1. naznačenu kontakt email adresu

 2. ponuđene kategorije na profilu pojedinog korisnika, primjerice fotografije i video uratke

 3. mjesto prebivališta

 4. lozinka korisnika

Navedene podatke korisnici moraju ažurirati na način i u skladu sa uputstvima koja se nalaze na profilu korisnika.

Forbidden fruit.eu preporuča svakom korisniku čestu izmjenu lozinke za pristupanje profilu kako bi se umanjila mogućnost zloupotrebe i nedopuštenog korištenja korisničkog profila.

Na sva pitanja vezana za korištenje naše web stranice korisnik će dobit odgovor od našeg Ureda za informacije.

SIGURNOST

Forbidden Fruit je učinio sve da sigurnost svakog pojedinog korisnika bude na prvom mjestu. Pod tim podrazumijevamo zaštitu i sprečavanje gubitka, zlouporabe i izmjene vaših podataka. Mjere sigurnosti su sigurni serveri tj. datoteke. Svjesni smo da savršena sigurnost ne postoji, ali tehničko stručno osoblje Forbidden Fruit-a konstantno radi na sigurnosti korisnika koji pristupaju našoj stranici. Pravni tim naše stranice zadužen je za sudsku zaštitu u slučaju sigurnosne ugroze naše stranice.

Forbidden Fruit ne garantira dostupnost svojih sadržaja i usluga u svako vrijeme i sa svakog računala i/ili operacijskog sustava. Svi sadržaji i usluge objavljeni su u najboljoj namjeri, ali bez ikakve garancije točnosti i funkcionalnosti Forbidden Fruit ne snosi odgovornost za direktne ili indirektne štete nastale korištenjem svojih sadržaja i usluga.

PROBNO ČLANSTVO

Probno članstvo je namenjeno upoznavanju korisnika sa funkcioniranjem portala FF. Kad prođe period probnog članstva, korisnik više nema pravo na novi period probnog članstva i ne smije da otvori novi profil u tu svrhu. U slučaju kršenja ovog pravila FF zadržava pravo da promjeni članstvo takvog profila iz probnog u osnovni ili pravo na suspendiranje računa, ukoliko se zloupotrebe ponavljaju ili su namjerne.

DEAKTIVACIJA ILI BRISANJE PROFILA

Korisnik našoj stranici mora pristupiti dobrovoljno i savjesno, a jednako tako može i napustiti status korisnika.

Za napuštanje statusa korisnika stranice, potrebno je:

 1. Poslati poruku 'uredu za informacije' (info@ffruit.eu)

 2. Ulogirati se lozinkom i obrisati članstvo

ZAŠTITA AUTORSKOG PRAVA Ffruit.eu

Ffruit.eu posjeduje zaštitu imena i žiga, te je svako korištenje imena ili logotipa zabranjeno i kažnjivo.

Ffruit.eu sadrži vlasničkim pravima zaštićeni materijal koji se ne smije kopirati, mijenjati, prenositi, distribuirati, prikazivati i prodavati bez izričitog pismenog dopuštenja.

Korisnici su individualno, osobno, odgovorni za sadržaje koji objavljuju, što uključuje sadržaje koji su potpuno ili djelomično dostupni svim korisnicima, kao i sadržaje koji se razmjenjuju između više korisnika. Prihvaćanjem uvjeta korištenja korisnici su suglasni da imaju isključivo vlastitu odgovornost za sve sadržaje koje distribuiraju putem ffruit.eu.

ZABRANA

 • objava svih vrsta sadržaja koji krše postojeće domaće, europske i/ili međunarodne zakone kao što su rasistički, uvredljivi, prijeteći, pedofilski sadržaji ili sadržaji koji na drugi način prikazuju djecu ili maloljetne osobe.

 • objavljivanje sadržaja koji su zaštićeni autorskim pravom

 • krađa identiteta

 • objavljivanje tuđih osobnih podataka

 • lažno predstavljanje odnosno predstavljanje u ime druge osobe

 • objavljivanje promotivnog i reklamnog sadržaja bez prethodnog pismenog dopuštenja Forbidden Fruit-a

 • svjesno slanje sadržaja koji sadrži viruse ili drugi računalni kod čije izvršavanje uništava, oštećuje ili ograničava funkcionalnost računalnog hardvera, softvera ili podataka

 • javna objava podataka iz kojih se nedvosmisleno može ustvrditi vaš ili tuđi identitet (ime i prezime, email ili poštanska adresa, broj telefona i adrese i nazivi Vaših profila na društvenim mrežama, Vaši korisnički podaci na servisima za komunikaciju - Skype i sl.) bez prethodnog pismenog dopuštenja Forbidden Fruit-a

Forbidden Fruit-a pridržava puno pravo djelomičnog ili potpunog brisanja sadržaja kojeg je korisnik objavio, bez upozorenja korisniku i iz bilo kojeg razloga, te poduzimanje odgovarajućih pravnih korake protiv korisnika koji je prekršio uvjete korištenja.

U opisu osobnog profila, brzih susreta, planova putovanja, fotografijama ili drugdje (osim u privatnim porukama) nije dozvoljeno:

- pisati email adrese

- brojeve telefona

- ili kontakte drugih oblika komunikacije (adrese profila na

društvenim mrežama, kanalima za komunikaciju - Skype, Viber i

slično)

- pisati ili pozivati druge profile da pregledavaju validacije na

nekom trećem profilu

Takve objave će se automatski brisati, korisnik upozoriti i ukoliko

učestalo ponavlja ovakvo ponašanje profil može biti sankcioniran bez upozorenja od strane Forbidden Fruit-a.

Forbidden Fruit je namijenjen korisnicima koji poštuju načela zakonitog ponašanja.

IZMJENE VAŠE PRIVATNOSTI

Ffruit.eu pridržava pravo slobodno mijenjati tekst o 'vašoj privatnosti' bez obavještavanja. Osobno provjeravajte tekst namjenjen Vašoj privatnosti.

UPORABA KOLAČIĆA (cookies) na webu ffruit.eu

 • Što su kolačići (cookies)

Web stranica odlaže tako imenovani „kolačić“ u pretraživač računala posjetitelja odnosno korisnika. Kolačići su tekstualne datoteke koje se spremaju na korisnikovo računalo i omogućavaju analize o korisnikovoj posjeti, broju posjeta i što ga zanima prilikom tih posjeta. U kolačiću su osnovni podaci o korisnikovom posjetu određene web stranice, npr. ime posjećene web stranice, koje obavlja na web stranici. Sadržaj kolačića se pohranjuje u računalu korisnika u posebnom direktoriju. Duplim klikom na datoteku dobijemo detaljnije informacije o posjećenoj web stranici, datumu i vremenu posjete. Svi ti podaci su pohranjeni i kod administratora web stranice, koju korisnik posjećuje.

Korisnik može obrisati kolačiće sa određenim postavkama, isključuje ih odnosno koristi sukladno uvjetima, a posljedično korisnik neće biti u mogućnosti u potpunosti koristiti sve funkcije web stranice. U osnovi, pretraživači su postavljeni tako da spremaju kolačiće ali sprečavaju postavljanje kolačića koji ne proizlaze iz područja zapisanog u adresnoj traci.

 • Vrste kolačića

 • Nužno potrebni kolačići

To su kolačići, koji su uvijek omogućeni i potrebni, kako bi osnovne funkcionalnosti stranice bile moguće. Uključuju kolačiće koji omogućavaju vaše nesmetano pretraživanje stranice čak i ako tokom pretraživanja posjetite neku drugu web stranicu. Pomažu da vaša prijava i odjava prođe neometano i glatko a istovremeno pridonose većoj sigurnosti te su u skladu s propisima.

 • Izvedbeni i funkcionalni kolačići

Ovi kolačići omogućuju poboljšavanje funkcionalnosti naše web stranice. Omogućavaju da web stranica zapamti vaše odabrane mogućnosti. Pomažu nam poboljšati brzinu djelovanja web stranice odnosno vašeg pretraživanja weba, pomažu nam zapamtiti web mjesta koje češće koristite.

ZAVRŠNE ODREDBE

Svim korisnicima jamčimo apsolutnu privatnost i zaštićenost osobnih podataka, te foto i video materijala kojeg su objavili u odnosu na bilo koju treću osobu koju bi eventualno takvi osobni podaci zanimali, a sve s ciljem zakonske zaštite podataka.

Diskrecija
zagarantirana

TKO SMO MI

Mi vodimo najdinamičniju društvenu mrežu za odrasle Većina naših članova posjećuje Forbidden Fruit svakodnevno i provodi mnogo vremena tu. Priključivanje nama znači zabavu!
Zabavni ljudi. Bez kretena. Skoro. Naši članovi su zabavni ljudi, otvoreni za sastanke ili partijanje. Neki samo žele chetati ili podijeliti fotografije. Mi se trudimo da zadržimo broj trolova i drugih kretena što je moguće nižim.
Nama je stalo do Forbidden Fruita. Nama je stalo do tebe. Svakodnevno radimo na Forbidden Fruitu kako bismo ga učinili boljim, sigurnijim i uzbudljivijim mjestom. To definitivno nije jedna od onih pustih ˮstranica duhovaˮ za koju nikoga nije briga.
Upozorenje: Ovo je stranica sa sadržajem za odrasle. Klikom na opciju “Pridruži nam se” potvrđujete da imate 18+ godina i da je legalno gledanje sadržaja za odrasle u vašoj zajednici.

Postani

Fruit

Povežite se s drugim parovima, potražite sljedeći vrući party ili izberite vaš budući godišnji odmor.
Već ste član. Upozorenje: Ovo je stranica sa sadržajem za odrasle. Klikom na opciju “Pridruži nam se” potvrđujete da imate 18+ godina i da je legalno gledanje sadržaja za odrasle u vašoj zajednici.
Vodite li klub, SPA ili druge poslove povezane sa swingom? Stupi u kontakt sa zajednicom sa 30,000+ članova! Kreiraj poslovni račun