Pravo

Mesto za upoznavanje swinger-a

Uslovi poslovanja

USLOVI KORIŠĆENJA web stranice ffruit.eu

Ovaj dokument predstavlja uslove korišćenja i da biste koristili stranicu ffruit.eu morate pročitati, razumeti i prihvatiti ove uslove korišćenja. Uslovi korišćenja se mogu izmeniti bilo kada i bez ikakve najave, a promene stupaju na snagu s danom objave i primenjuju se na sve korisnike.

Korisnik može postati svaka punoletna osoba koja je na dan pristupa navršila 18 (slovima: osamnaest) godina života i koja shvata i prihvata uslove korišćenja.

Pristupanjem ffruit.eu postajete korisnik koji je saglasan sa svim odredbama sadržanim u uslovima korišćenja, koji svojim pristupom potvrđuje istinitost da je navršio 18 godina, odnosno da je navršio dob koja se smatra dobom punoletstva, ukoliko pristupate iz države gde 18 godina nije zakonom propisana granica punoletstva.

Tokom korišćenja ffruit.eu doći ćete u kontakt sa tekstualnim, audio i video materijalom sa scenama eksplicitnog seksa, kao i sličnim sadržajima namenjenim isključivo punoletnim osobama.

OPIS I NAMENA STRANICE ffruit.eu

Forbidden Fruit je društvena mreža koja Vam omogućava da nakon izrade profila stupite u kontakt sa velikim brojem naših korisnika i dostupna je isključivo osobama starijim od 18 godina.

Lični podaci koje dajete u postupku izrade profila za našu online stranicu moraju biti tačni i verodostojni, za njihovu istinitost odgovarate lično Vi i stoga uvek možete pristupiti svojim podacima i izmeniti ih.

Podaci o polu i ime profila koje je vidljivo ostalim korisnicima se nakon početnog unosa više ne mogu menjati.

Sve podatke koje objavljujete na stranici, a čiji unos nije obvezan, objavljujete isključivo na sopstvenu odgovornost. Savetujemo svim korisnicima da budu jako pažljivi pri odabiru podataka koje unose u svoje profile, što se posebno odnosi na lične podatke o korisniku.

ffruit.eu izričito naglašava činjenicu da unos podataka o seksualnom opredeljenju, religiji, etničkoj pripadnosti i zdravlju korisnika nije obavezna za izradu profila na web stranici i da je objavljivanje takvih podataka striktno slobodan izbor svakog pojedinačnog korisnika.

Fotografije i video uratci koje korisnik stranice objavi mogu otkriti neke lične i osetljive detalje iz života korisnika, pa ih korisnik objavljuje na svoju vlastitu odgovornost. Svaki korisnik pristupom na ffruit.eu pristaje i daje neopozivu saglasnost da preradimo takve fotografije i video uratke i da ih učinimo vidljivim i dostupnim drugim korisnicima web stranice, a sve u skladu sa pravima na privatnost svakog korisnika, koja su opisana u ovom dokumentu.

Pristup kompjuterskim datotekama pojedinačnog korisnika, koje sadrže lične podatke, razgovore, e-mailove, poruke i prepiske, imaju samo ovlašćena lica koje vode i uređuju ffruit.eu, a u slučaju zakonskog zahteva biće date na uvid i postupanje nadležnim državnim organima.

ffruit.eu zadržava pravo prikupljanja informacija o korisniku koje su dostavljene od strane drugih korisnika u odsek za prigovore i žalbe. Svaka žalba ili prigovor biće procenjeni u skladu sa pravilima ffruit.eu i zakonskim propisima.

INFORMACIJE KOJI SE PRIKUPLJAJU AUTOMATSKI

Korisnici koji koriste komunikacijske usluge koje nudi web stranica, na primer elektronske poruke, na vlastitu odgovornost pristupaju takvom vidu komunikacije. Zabranjena je komunikacija koja sadrži pretnje i vređanje po nacionalnoj, verskoj, političkoj, etničkoj, polnoj ili rasnoj osnovi.

ffruit.eu automatski prati sve dostupne informacije sa IP adrese računara i e-mail adrese kojom se služi korisnik.

LOCIRANJE

Korisnici web stranice mogu koristiti aplikaciju sa uslugom lociranja, pa korišćenjem navedene aplikacije ffruit.eu prikuplja i podatke o trenutnoj lokaciji korisnika.

Prikupljeni podaci o lokaciji korisnika obrađuju se anonimno, na način koji ne otkriva lične podatke korisnika i upotrebljavaju se isključivo za određene performanse aplikacije bazirane na geolokaciji. Korisnik u svakom momentu može isključiti ili uključiti uslugu lociranja izmenom podešavanja na uređaju koji se koristi za navedenu aplikaciju.

PRIKUPLJANJE LIČNIH PODATAKA

Lični podaci prikupljaju se u svrhu statističke obrade i analize web stranice, zarad potvrde o poštovanju zakona, u svrhu poboljšanja i modernizacije naše usluge, te prilagođavanja Vašim potrebama.

Korisnici izradom profila pristaju na prikupljanje ličnih podataka koji će se koristit za obaveštavanje o promocijama, događajima, putovanjima i sličnim informacijama, koje su od mogućeg interesa za korisnika. Na taj način korisnicima želimo ispuniti očekivanja i poboljšati sadržaj naše usluge.

Prihvatanjem uslova korišćenja korisnici daju saglasnot za povremeni prijem reklamnog materijala i to isključivo na registracijski mail ili SMS/MMS porukom isključivo na brojeve mobilnih telefona iz korisničke baze ili internim porukama direktno u sanduče – Inbox.

ffruit.eu koristi lične podatke korisnika kako bi sve potencijalne probleme, koji mogu nastati tokom komunikacije među korisnicima, rešili na objektivan, zakonit način, poštujući pritom visoke standarde međuljudskih odnosa, utemeljene na uvažavanju načela zaštite dostojanstva i standarda europske zakonske regulative.

Mogućnost prijema elektronske pošte od strane ffruit.eu je lični izbor svakog korisnika i korisnik može u svakom trenutku uključiti ili isključiti opciju primanja elektronske pošte.

INFORMACIJE KOJE SE ODNOSE NA DRUGE KORISNIKE

Korisniku je strogo zabranjena upotreba bilo kakvih podataka drugih korisnika u komercijalne, reklamne svrhe, za vređanje ili pretnje. ffruit.eu zadržava pravo da ugasi profil svakog korisnika koji na bilo koji način krši gore navedenu odrebu ili ostale uslove korišćenja .

LOZINKA

Lozinka je identifikacioni podatak pojedinačnog korisnika, koji omogućava korišćenje stranice i izabranog korisničkog imena. Budite pažljivi pri otkrivanju lozinke trećim licima. Predlažemo da izaberete lozinku koja će biti teško dostupna trećim licima.

Svaki korisnik je lično odgovoran za izbor jedinstvene lozinke koja će ga povezati sa profilom, kao i za njeno čuvanje.

Korisnik se pristupom na stranicu obvezuje da neće deliti vlastitu lozinku s drugim korisnicima i da će, u slučaju da treće lice otkrije lozinku, odmah izmeniti istu.

Kršenje gore navedenih pravila o privatnosti i lozinci može dovesti do sudskog procesa protiv korisnika.

Korisnik je sam odgovoran za čuvanje vlastite lozinke i ffruit.eu ne snosi nikakvu odgovornost u slučaju dešifrovanja lozinke od strane trećih lica.

LIČNI PODACI – PREGLED I PROMENA

Svaki korisnik web stranice ffruit.eu ima pravo menjati sledeće lične podatke:

 1. naznačenu kontakt email adresu;

 2. kategorije na profilu, npr. fotografije i video uratke;

 3. mesto prebivališta;

 4. lozinku.

Navedene podatke korisnici moraju ažurirati na način i u skladu sa uputstvima koja se nalaze na profilu korisnika.

ffruit.eu preporučuje korisnicima čestu izmenu lozinke za pristup profilu, kako bi se smanjila mogućnost zloupotrebe i nedozvoljenog korišćenja korisničkog profila.

Na sva ostala pitanja vezana za korišćenje web stranice, korisnik može dobit odgovor od strane Sektora za pomoć korisnicima.

SIGURNOST

Forbidden Fruit čini sve da sigurnost svakog pojedinačnog korisnika bude na prvom mjestu. Pod tim podrazumevamo zaštitu i sprečavanje gubitka, zloupotrebe i izmene Vaših podataka. Mere sigurnosti obuhvataju sigurne servere tj. datoteke. Svesni smo da savršena sigurnost ne postoji, ali stručno tehničko osoblje Forbidden Fruit-a konstantno radi na sigurnosti korisnika koji pristupaju našoj stranici. Pravni tim naše stranice zadužen je za sudsku zaštitu u slučaju sigurnosnog ugrožavanja naše stranice.

Forbidden Fruit ne garantuje dostupnost svojih sadržaja i usluga u svako vreme i sa svakog računara i/ili operativnog sistema. Svi sadržaji i usluge objavljeni su sa najboljom namerom, ali bez ikakve garancije tačnosti i funkcionalnosti. Forbidden Fruit ne snosi odgovornost za direktne ili indirektne štete nastale korišćenjem svojih sadržaja i usluga.

PROBNO ČLANSTVO

Probno članstvo je namenjeno upoznavanju korisnika sa funkcionisanjem portala FF. Kad prođe period probnog članstva, korisnik više nema pravo na novi period probnog članstva i ne sme da otvori novi profil u tu svrhu. U slučaju kršenja ovog pravila FF zadržava pravo da promeni članstvo takvog profila iz probnog u osnovno ili pravo na suspendovanje računa, ukoliko se zloupotrebe ponavljaju ili su namerne.

DEAKTIVACIJA ILI BRISANJE PROFILA

Korisnik našoj stranici mora pristupiti dobrovoljno i savesno, a samo tako može i napustiti status korisnika.

Za napuštanje statusa korisnika stranice, potrebno je:

 1. Poslati poruku 'sektoru za pomoć korisnicima' (info@ffruit.eu)

 2. Ulogovati se pomoću lozinke i obrisati profil.

ZAŠTITA AUTORSKIH PRAVA ffruit.eu

ffruit.eu poseduje zaštićeno ime i logo, te je svako korišćenje imena ili logotipa zabranjeno i zakonski kažnjivo.

ffruit.eu sadrži vlasničkim pravima zaštićeni materijal, koji nije dozvoljeno kopirati, menjati, prenositi, distribuirati, prikazivati i prodavati bez izričitog pismenog dopuštenja.

Korisnici su individualno, lično odgovorni za sadržaje koje objavljuju, uključujući sadržaje koji su potpuno ili delimično dostupni svim korisnicima, kao i sadržaje koji se razmenjuju između jednog ili više korisnika. Prihvatanjem uslova korišćenja korisnici daju saglasnost da preuzimaju vlastitu odgovornost za sve sadržaje koje distribuiraju putem ffruit.eu.

ZABRANJENO

 • Objavljivanje svih vrsta sadržaja koji krše postojeće domaće, europske i/ili međunarodne zakone kao što su rasistički, uvredljivi, preteći, pedofilski sadržaji ili sadržaji koji na drugi način prikazuju decu ili maloletne osobe.

 • Objavljivanje sadržaja koji su zaštićeni autorskim pravom

 • Krađa identiteta

 • Objavljivanje tuđih ličnih podataka

 • Lažno predstavljanje, odnosno predstavljanje u ime druge osobe

 • Objavljivanje promotivnog i reklamnog sadržaja bez prethodnog pismenog dopuštenja Forbidden Fruit-a

 • Svesno slanje sadržaja koji sadrži viruse ili druge računarske kodove koji uništavaju, oštećuju ili ograničavaju funkcionalnost hardvera, softvera ili podataka

 • javna objava podataka iz kojih se nedvosmisleno može utvrditi Vaš ili tuđi identitet (ime i prezime, email ili poštanska adresa, broj telefona, adrese i nazivi Vaših profila na društvenim mrežama, Vaši korisnički podaci na servisima za komunikaciju - Skype i sl.) bez prethodnog pismenog dopuštenja Forbidden Fruit-a

Zabranjeni sadržaj uključuje, ali nije ograničen na:

Dečja pornografija (svako mlađe od 18 godina)

Prisilna seksualna aktivnost/seksualna aktivnost bez pristanka

Oralna, analna ili vaginalna penetracija polnim organima, predmetima (dildo, strap-on, itd.) ili prstima i uključuje reči ili radnje koje ukazuju na nedostatak pristanka: silovanje, prisiljavanje, spavanje, drogiranje, onesvešćivanje, hloroformisanje, nesvest, hipnotisani, pijani, pijani, pijani, drogirani, seks sa kamenjem itd.

Neko ko je pijan, spava, hipnotisan i sl. ne može dati pristanak, pa se stoga kvalifikuje kao prekršaj.

Ovo uključuje alkohol i droge – ne sme biti izložena bilo kakva vrsta alkohola ili droge, uključujući limenke piva, čaše šampanjca, džointe, bongove itd.


Svaki čin koji uključuje pokrivanje lica, kao što je sedenje lica, gušenje i igranje disanja, zbog uočene nemogućnosti disanja.

Bestialiti

Ovo uključuje sadržaj koji prikazuje ili opisuje seks sa životinjama i radnje sa neljudskim stvorenjima (vanzemaljcima, mitološkim stvorenjima itd.).

Zločini iz mržnje

Nasilje, ili ekstremno seksualno nasilje i/ili bol. Ovo uključuje oružje bilo koje vrste.


Sakaćenje osobe ili dela tela.

Krv bilo koje vrste.

Scat, koji prikazuje ili prikazuje ljudski izmet

Povraćati.

Slike ili klipovi uključujući svakoga ko nije dao saglasnost. Ovo uključuje ljude koji nisu u potpunosti vidljivi, kao što su oni čija lica nisu vidljiva jer su okrenuta ili zamagljena. Zamućenje slika/klipova u ovom slučaju nije dozvoljeno.

Forbidden Fruit svakodnevno prati sav objavljen sadržaj korisnika.

Forbidden Fruit zadržava puno pravo na delimično ili potpuno brisanje sadržaja koje je korisnik objavio, bez prethodnog upozoravanja korisnika i iz bilo kog opravdanog razloga, te na poduzimanje odgovarajućih pravnih koraka protiv korisnika koji je prekršio uslove korišćenja.

U opisu ličnog profila, brzih susreta, planova putovanja, fotografijama ili

drugde (sem u privatnim porukama) nije dozvoljeno:

- pisati email adrese

- brojeve telefona

- ili kontakte drugih oblika komunikacije (adrese profila na društvenim mrežama, kanalima za komunikaciju - Skype, Viber i slično)

- pisati ili pozivati druge profile da pregledaju validacije na nekom trećem profilu

Takve objave će se automatski brisati, korisnik upozoriti i ukoliko

učestalo ponavlja ovakvo ponašanje profil može biti sankcioniran bez upozorenja od strane Forbidden Fruit-a.

Forbidden Fruit je namenjen korisnicima koji poštuju načela zakonitog ponašanja.

Poslovni profili i oglasi mogli bi da imaju eksterne linkove, ali ako njihov sadržaj krši naše odredbe i uslove (bilo koji zabranjeni sadržaj/prekršaj), linkovi će odmah biti uklonjeni sa ffruit.eu sajta.

POLITIKA ZA ŽALBE

Sve žalbe se rešavaju pošteno, dosledno i gde god je to moguće rešene na zadovoljstvo podnosioca žalbe, možete podneti žalbu tako što ćete nas kontaktirati putem našeg kontakt obrasca, ili na info@ffruit.eu


IZVEŠTAVANJE O SADRŽAJU

Ako naiđete na bilo koji sadržaj na našoj veb stranici za koji smatrate da je nezakonit ili bez saglasnosti, pozivamo vas da odmah obavestite naše odeljenje za korisničku podršku tako što ćete poslati izveštaj na e-mail: info@ffruit.eu


Posvećeni smo rešavanju i rešavanju pritužbi u vezi sa nezakonitim sadržajem ili sadržajem bez saglasnosti u roku od najviše 1 radnog dana. Po prijemu vaše žalbe, dodeljeni Menadžer korisničke podrške će je potvrditi, sprovesti istragu i obezbediti uklanjanje bilo kakvog nezakonitog sadržaja ili sadržaja bez saglasnosti u navedenom vremenskom okviru. Za održavanje evidencije i za potrebe izveštavanja, sve žalbe će biti evidentirane.


ŽALBENI POSTUPAK

Ako ste istaknuti na bilo kom sadržaju na našoj veb stranici bez vašeg pristanka, imate pravo na to

zahtevaju uklanjanje takvog materijala. Da biste započeli ovaj proces, pošaljite email na adresu: info@ffruit.eu Uključite sve bitne detalje potrebne za identifikaciju konkretnog sadržaja u pitanju, kao što je URL na kojoj se može pronaći. Nakon što primimo vašu žalbu, naše namensko odeljenje će pažljivo proceniti da li je dobijena neophodna saglasnost za predmetni sadržaj. Ako postane očigledno da je sadržaj postavljen bez saglasnosti prikazanog pojedinca, mi ćemo odmah i trajno ukloniti materijal sa veb stranice. Vaše zadovoljstvo i privatnost su nam od najveće važnosti.


OPŠTE ŽALBE

Ako smatrate da niste zadovoljni našim uslugama ili imate bilo kakva pitanja u vezi sa svojim nalogom ili aktivnostima sa nama, ne ustručavajte se da se obratite našem Odeljenju za korisničku podršku putem e-pošte: info@ffruit.eu Naš namenski tim za korisničku podršku proceniće da li mogu odmah da odgovore na vaš upit. Ukoliko vaš upit zahteva više vremena ili pažnje, budite uvereni da smo u potpunosti posvećeni tome da ga brzo rešimo. Imajte na umu da za rešavanje ovih opštih pritužbi može biti potrebno do 7 radnih dana.

POLITIKA REFUNDACIJE

Naše usluge uključuju besplatan probni period, što vam omogućava da istražite našu ponudu. Evo šta treba da znate o refundiranju:

 • Besplatna probna verzija: Uživajte u našim uslugama tokom probnog perioda bez obaveza. Otkažite bilo kada pre nego što se probni period završi bez ikakvih troškova.

 • Bez povraćaja sredstava nakon kupovine: Kada kupite premijum članstvo nakon probnog perioda, uplata je konačna i nepovratna.

 • Otkazivanje: Možete da otkažete svoje premijum članstvo u bilo kom trenutku, ali neće biti povraćaja sredstava za preostali period.


Zabranjeno voće je registrovani zaštitni znak FFRUIT d.o.o. kompanija, registrovana u Hrvatskoj, Evropi. Naše poslovanje i aktivnosti su pod zakonom Hrvatske.

Diskrecija
zagarantovana

KO SMO MI

Mi vodimo najdinamičniju društvenu mrežu za odrasle Većina naših članova posećuje Forbidden Fruit svakodnevno i provodi mnogo vremena tu. Priključivanje nama znači zabavu!
Zabavni ljudi. Bez kretena. Skoro. Naši članovi su zabavni ljudi, otvoreni za sastanke ili partijanje. Neki samo žele ćaskati ili podeliti fotografije. Mi se trudimo da zadržimo broj trolova i drugih kretena što je moguće nižim.
Nama je stalo do Forbidden Fruita. Nama je stalo do tebe. Svakodnevno radimo na Forbidden Fruitu kako bismo ga učinili boljim, sigurnijim i uzbudljivijim mestom. To definitivno nije jedna od onih pustih ˮstranica duhovaˮ za koju nikoga nije briga.
Upozorenje: Ovo je stranica sa sadržajem za odrasle. Klikom na opciju “Pridruži nam se” potvrđujete da imate 18+ godina i da je lagalno gledanje sadržaja za odrasle u vašoj zajednici.

Postani

Fruit

Povežite se s drugim parovima, potražite sledeću vruću žurku ili izberite naredni godišnji odmor.
Već ste član. Upozorenje: Ovo je stranica sa sadržajem za odrasle. Klikom na opciju “Pridruži nam se” potvrđujete da imate 18+ godina i da je lagalno gledanje sadržaja za odrasle u vašoj zajednici.
Vodite li klub, SPA ili druge poslove povezane sa swingom? Povežite se sa zajednicom od 30.000+ članova! Kreiraj poslovni akaunt