Pravo

Mesto za upoznavanje swinger-a

Uslovi poslovanja

USLOVI KORIŠĆENJA web stranice ffruit.eu

Ovaj dokument predstavlja uslove korišćenja i da biste koristili stranicu ffruit.eu morate pročitati, razumeti i prihvatiti ove uslove korišćenja. Uslovi korišćenja se mogu izmeniti bilo kada i bez ikakve najave, a promene stupaju na snagu s danom objave i primenjuju se na sve korisnike.

Korisnik može postati svaka punoletna osoba koja je na dan pristupa navršila 18 (slovima: osamnaest) godina života i koja shvata i prihvata uslove korišćenja.

Pristupanjem ffruit.eu postajete korisnik koji je saglasan sa svim odredbama sadržanim u uslovima korišćenja, koji svojim pristupom potvrđuje istinitost da je navršio 18 godina, odnosno da je navršio dob koja se smatra dobom punoletstva, ukoliko pristupate iz države gde 18 godina nije zakonom propisana granica punoletstva.

Tokom korišćenja ffruit.eu doći ćete u kontakt sa tekstualnim, audio i video materijalom sa scenama eksplicitnog seksa, kao i sličnim sadržajima namenjenim isključivo punoletnim osobama.

VAŠA PRIVATNOST

Zaštita privatnosti svih korisnika koji pristupe stranici od najveće je važnosti za nas, te zato štitimo privatnost svih naših korisnika koji pristupe web stranici ffruit.eu.

Pristupom stranici i izradom profila prihvatate sva dole navedena pravila i uslove o zaštiti korisnika naše stranice. Ukoliko Vam pravila ne odgovaraju ili se ne slažete s navedenim uslovima, molimo da ne pristupate našoj stranici. Naša pravila su apsolutna i zahtevamo da ih svi naši korisnici poštuju.

ffruit.eu zadržava pravo brisanja i gašenja svih korisničkih profila korisnika koji se u potpunosti ne pridržavaju uslova korišćenja i pravila o zaštiti privatnosti.

Maloletnim osobama je striktno zabranjen pristup i korišćenje web stranice ffruit.eu.

OPIS I NAMENA STRANICE ffruit.eu

Forbidden Fruit je društvena mreža koja Vam omogućava da nakon izrade profila stupite u kontakt sa velikim brojem naših korisnika i dostupna je isključivo osobama starijim od 18 godina.

Lični podaci koje dajete u postupku izrade profila za našu online stranicu moraju biti tačni i verodostojni, za njihovu istinitost odgovarate lično Vi i stoga uvek možete pristupiti svojim podacima i izmeniti ih.

Podaci o polu i ime profila koje je vidljivo ostalim korisnicima se nakon početnog unosa više ne mogu menjati.

Sve podatke koje objavljujete na stranici, a čiji unos nije obvezan, objavljujete isključivo na sopstvenu odgovornost. Savetujemo svim korisnicima da budu jako pažljivi pri odabiru podataka koje unose u svoje profile, što se posebno odnosi na lične podatke o korisniku.

ffruit.eu izričito naglašava činjenicu da unos podataka o seksualnom opredeljenju, religiji, etničkoj pripadnosti i zdravlju korisnika nije obavezna za izradu profila na web stranici i da je objavljivanje takvih podataka striktno slobodan izbor svakog pojedinačnog korisnika.

Fotografije i video uratci koje korisnik stranice objavi mogu otkriti neke lične i osetljive detalje iz života korisnika, pa ih korisnik objavljuje na svoju vlastitu odgovornost. Svaki korisnik pristupom na ffruit.eu pristaje i daje neopozivu saglasnost da preradimo takve fotografije i video uratke i da ih učinimo vidljivim i dostupnim drugim korisnicima web stranice, a sve u skladu sa pravima na privatnost svakog korisnika, koja su opisana u ovom dokumentu.

Pristup kompjuterskim datotekama pojedinačnog korisnika, koje sadrže lične podatke, razgovore, e-mailove, poruke i prepiske, imaju samo ovlašćena lica koje vode i uređuju ffruit.eu, a u slučaju zakonskog zahteva biće date na uvid i postupanje nadležnim državnim organima.

ffruit.eu zadržava pravo prikupljanja informacija o korisniku koje su dostavljene od strane drugih korisnika u odsek za prigovore i žalbe. Svaka žalba ili prigovor biće procenjeni u skladu sa pravilima ffruit.eu i zakonskim propisima.

INFORMACIJE KOJI SE PRIKUPLJAJU AUTOMATSKI

Korisnici koji koriste komunikacijske usluge koje nudi web stranica, na primer elektronske poruke, na vlastitu odgovornost pristupaju takvom vidu komunikacije. Zabranjena je komunikacija koja sadrži pretnje i vređanje po nacionalnoj, verskoj, političkoj, etničkoj, polnoj ili rasnoj osnovi.

ffruit.eu automatski prati sve dostupne informacije sa IP adrese računara i e-mail adrese kojom se služi korisnik.

LOCIRANJE

Korisnici web stranice mogu koristiti aplikaciju sa uslugom lociranja, pa korišćenjem navedene aplikacije ffruit.eu prikuplja i podatke o trenutnoj lokaciji korisnika.

Prikupljeni podaci o lokaciji korisnika obrađuju se anonimno, na način koji ne otkriva lične podatke korisnika i upotrebljavaju se isključivo za određene performanse aplikacije bazirane na geolokaciji. Korisnik u svakom momentu može isključiti ili uključiti uslugu lociranja izmenom podešavanja na uređaju koji se koristi za navedenu aplikaciju.

PRIKUPLJANJE LIČNIH PODATAKA

Lični podaci prikupljaju se u svrhu statističke obrade i analize web stranice, zarad potvrde o poštovanju zakona, u svrhu poboljšanja i modernizacije naše usluge, te prilagođavanja Vašim potrebama.

Korisnici izradom profila pristaju na prikupljanje ličnih podataka koji će se koristit za obaveštavanje o promocijama, događajima, putovanjima i sličnim informacijama, koje su od mogućeg interesa za korisnika. Na taj način korisnicima želimo ispuniti očekivanja i poboljšati sadržaj naše usluge.

Prihvatanjem uslova korišćenja korisnici daju saglasnot za povremeni prijem reklamnog materijala i to isključivo na registracijski mail ili SMS/MMS porukom isključivo na brojeve mobilnih telefona iz korisničke baze ili internim porukama direktno u sanduče – Inbox.

ffruit.eu koristi lične podatke korisnika kako bi sve potencijalne probleme, koji mogu nastati tokom komunikacije među korisnicima, rešili na objektivan, zakonit način, poštujući pritom visoke standarde međuljudskih odnosa, utemeljene na uvažavanju načela zaštite dostojanstva i standarda europske zakonske regulative.

Mogućnost prijema elektronske pošte od strane ffruit.eu je lični izbor svakog korisnika i korisnik može u svakom trenutku uključiti ili isključiti opciju primanja elektronske pošte.

ZAŠTITA I OBJAVA PODATAKA KORISNIKA

ffruit.eu poštuje sve zakonske propise Republike Hrvatske i Europske Unije i sve prikupljene podatke o pojedinačnom korisniku može u svakom momentu, na zahtev nadležnih organa, predati istim ukoliko isti to zatraže u svrhu zaštite prava ffruit.eu. i njegovih korisnika.

Prikupljeni lični podaci korisnika mogu se predati nadležnim organima koji ih zatraže službenim putem u zakonom priznatom postupku, kao i u svim onim postupcima u kojima je ffruit.eu sudionik postupka po bilo kojoj osnovi.

Zahtevi koje primimo od državnih tela nadležnih za provođenje zakona, ili neke treće stranke, u vezi sa poštovanjem tuđih zakonom zaštićenih prava, pravnih interesa i intelektualne svojine će sa naše strane biti izvršeni, sve u svrhu utvrđivanja materijalnih dokaza za koje ffruit.eu ne snosi odgovornost, već odgovornost snosi korisnik koji ih je putem naše mreže učinio dostupnim trećim licima.

Zadržavamo pravo da sve Vaše lične podatke prosledimo nadležnim organima, ukoliko isti to zatraže u zakonski priznatom postupku, a sve s ciljem zaštite naših prava, prava povređenog korisnika ili ispunjavanja obveze vezane za sudske procese u koje je uključena i naša stranica.

INFORMACIJE KOJE SE ODNOSE NA DRUGE KORISNIKE

Korisniku je strogo zabranjena upotreba bilo kakvih podataka drugih korisnika u komercijalne, reklamne svrhe, za vređanje ili pretnje. ffruit.eu zadržava pravo da ugasi profil svakog korisnika koji na bilo koji način krši gore navedenu odrebu ili ostale uslove korišćenja .

LOZINKA

Lozinka je identifikacioni podatak pojedinačnog korisnika, koji omogućava korišćenje stranice i izabranog korisničkog imena. Budite pažljivi pri otkrivanju lozinke trećim licima. Predlažemo da izaberete lozinku koja će biti teško dostupna trećim licima.

Svaki korisnik je lično odgovoran za izbor jedinstvene lozinke koja će ga povezati sa profilom, kao i za njeno čuvanje.

Korisnik se pristupom na stranicu obvezuje da neće deliti vlastitu lozinku s drugim korisnicima i da će, u slučaju da treće lice otkrije lozinku, odmah izmeniti istu.

Kršenje gore navedenih pravila o privatnosti i lozinci može dovesti do sudskog procesa protiv korisnika.

Korisnik je sam odgovoran za čuvanje vlastite lozinke i ffruit.eu ne snosi nikakvu odgovornost u slučaju dešifrovanja lozinke od strane trećih lica.

LIČNI PODACI – PREGLED I PROMENA

Svaki korisnik web stranice ffruit.eu ima pravo menjati sledeće lične podatke:

 1. naznačenu kontakt email adresu;

 2. kategorije na profilu, npr. fotografije i video uratke;

 3. mesto prebivališta;

 4. lozinku.

Navedene podatke korisnici moraju ažurirati na način i u skladu sa uputstvima koja se nalaze na profilu korisnika.

ffruit.eu preporučuje korisnicima čestu izmenu lozinke za pristup profilu, kako bi se smanjila mogućnost zloupotrebe i nedozvoljenog korišćenja korisničkog profila.

Na sva ostala pitanja vezana za korišćenje web stranice, korisnik može dobit odgovor od strane Sektora za pomoć korisnicima.

SIGURNOST

Forbidden Fruit čini sve da sigurnost svakog pojedinačnog korisnika bude na prvom mjestu. Pod tim podrazumevamo zaštitu i sprečavanje gubitka, zloupotrebe i izmene Vaših podataka. Mere sigurnosti obuhvataju sigurne servere tj. datoteke. Svesni smo da savršena sigurnost ne postoji, ali stručno tehničko osoblje Forbidden Fruit-a konstantno radi na sigurnosti korisnika koji pristupaju našoj stranici. Pravni tim naše stranice zadužen je za sudsku zaštitu u slučaju sigurnosnog ugrožavanja naše stranice.

Forbidden Fruit ne garantuje dostupnost svojih sadržaja i usluga u svako vreme i sa svakog računara i/ili operativnog sistema. Svi sadržaji i usluge objavljeni su sa najboljom namerom, ali bez ikakve garancije tačnosti i funkcionalnosti. Forbidden Fruit ne snosi odgovornost za direktne ili indirektne štete nastale korišćenjem svojih sadržaja i usluga.

PROBNO ČLANSTVO

Probno članstvo je namenjeno upoznavanju korisnika sa funkcionisanjem portala FF. Kad prođe period probnog članstva, korisnik više nema pravo na novi period probnog članstva i ne sme da otvori novi profil u tu svrhu. U slučaju kršenja ovog pravila FF zadržava pravo da promeni članstvo takvog profila iz probnog u osnovno ili pravo na suspendovanje računa, ukoliko se zloupotrebe ponavljaju ili su namerne.

DEAKTIVACIJA ILI BRISANJE PROFILA

Korisnik našoj stranici mora pristupiti dobrovoljno i savesno, a samo tako može i napustiti status korisnika.

Za napuštanje statusa korisnika stranice, potrebno je:

 1. Poslati poruku 'sektoru za pomoć korisnicima' (info@ffruit.eu)

 2. Ulogovati se pomoću lozinke i obrisati profil.

ZAŠTITA AUTORSKIH PRAVA ffruit.eu

ffruit.eu poseduje zaštićeno ime i logo, te je svako korišćenje imena ili logotipa zabranjeno i zakonski kažnjivo.

ffruit.eu sadrži vlasničkim pravima zaštićeni materijal, koji nije dozvoljeno kopirati, menjati, prenositi, distribuirati, prikazivati i prodavati bez izričitog pismenog dopuštenja.

Korisnici su individualno, lično odgovorni za sadržaje koje objavljuju, uključujući sadržaje koji su potpuno ili delimično dostupni svim korisnicima, kao i sadržaje koji se razmenjuju između jednog ili više korisnika. Prihvatanjem uslova korišćenja korisnici daju saglasnost da preuzimaju vlastitu odgovornost za sve sadržaje koje distribuiraju putem ffruit.eu.

ZABRANJENO

 • Objavljivanje svih vrsta sadržaja koji krše postojeće domaće, europske i/ili međunarodne zakone kao što su rasistički, uvredljivi, preteći, pedofilski sadržaji ili sadržaji koji na drugi način prikazuju decu ili maloletne osobe.

 • Objavljivanje sadržaja koji su zaštićeni autorskim pravom

 • Krađa identiteta

 • Objavljivanje tuđih ličnih podataka

 • Lažno predstavljanje, odnosno predstavljanje u ime druge osobe

 • Objavljivanje promotivnog i reklamnog sadržaja bez prethodnog pismenog dopuštenja Forbidden Fruit-a

 • Svesno slanje sadržaja koji sadrži viruse ili druge računarske kodove koji uništavaju, oštećuju ili ograničavaju funkcionalnost hardvera, softvera ili podataka

 • javna objava podataka iz kojih se nedvosmisleno može utvrditi Vaš ili tuđi identitet (ime i prezime, email ili poštanska adresa, broj telefona, adrese i nazivi Vaših profila na društvenim mrežama, Vaši korisnički podaci na servisima za komunikaciju - Skype i sl.) bez prethodnog pismenog dopuštenja Forbidden Fruit-a

Forbidden Fruit zadržava puno pravo na delimično ili potpuno brisanje sadržaja koje je korisnik objavio, bez prethodnog upozoravanja korisnika i iz bilo kog opravdanog razloga, te na poduzimanje odgovarajućih pravnih koraka protiv korisnika koji je prekršio uslove korišćenja.

U opisu ličnog profila, brzih susreta, planova putovanja, fotografijama ili

drugde (sem u privatnim porukama) nije dozvoljeno:

- pisati email adrese

- brojeve telefona

- ili kontakte drugih oblika komunikacije (adrese profila na

društvenim mrežama, kanalima za komunikaciju - Skype, Viber i

slično)

- pisati ili pozivati druge profile da pregledaju validacije na

nekom trećem profilu

Takve objave će se automatski brisati, korisnik upozoriti i ukoliko

učestalo ponavlja ovakvo ponašanje profil može biti sankcioniran bez upozorenja od strane Forbidden Fruit-a.

Forbidden Fruit je namenjen korisnicima koji poštuju načela zakonitog ponašanja.

IZMENE VAŠE PRIVATNOSTI

ffruit.eu zadržava pravo slobodno menjati tekst o 'Vašoj privatnosti' bez obaveštavanja, pa zato s vremena na vreme proverite odeljak koji se tiče Vaše privatnosti.

UPOTREBA KOLAČIĆA (cookies) na web stranici ffruit.eu

 • Šta su kolačići (cookies)

Web stranica pohranjuje takozvane „kolačiće“ u pretraživač korisnika. Kolačići su tekstualne datoteke koje se odlažu na korisničkom računaru i omogućavaju analize o korisničkim posetama, njihovom broju i tome šta korisnika zanima prilikom tih poseta. Kolačić sadrži osnovne podatke o korisnikovim posetama određene web stranice, npr. ime te web stranice. Sadržaj kolačića se pohranjuje na računaru korisnika u posebnom direktoriju. Duplim klikom na datoteku dobijamo detaljnije informacije o posećenoj web stranici, datumu i vremenu posete. Svi ti podaci su pohranjeni i kod administratora web stranice, koju korisnik posećuje.

Korisnik može obrisati kolačiće koristeći određene postavke, isključiti ih, odnosno koristi ih u skladu sa uslovima, ali nakon toga korisnik neće biti u mogućnosti da u potpunosti koristiti sve funkcije web stranice. U suštini, pretraživači su koncipirani tako da pohranjuju kolačiće, ali sprečavaju postavljanje kolačića koji ne proizlaze iz područja zapisanog u adresnoj traci.

 • Vrste kolačića

 • Neophodni kolačići

To su kolačići koji su uvek dostupni i potrebni kako bi stanica bila poptpuno fukcionalna. Uključuju kolačiće koji omogućavaju nesmetano pretraživanje stranice, čak i ako tokom pretraživanja posetite neku drugu web stranicu. Pomažu da Vaša prijava i odjava prođu nesmetano i glatko, a istovremeno doprinose većoj sigurnosti, pa su u skladu s propisima.

 • Izvedbeni i funkcionalni kolačići

Ovi kolačići omogućuju poboljšanje funkcionalnosti naše web stranice. Osiguravaju da web stranica zapamti Vaše izbore. Pomažu nam da poboljšamo brzinu rada web stranice, odnosno Vaše pretrage i omogućavaju nam da zapamtimo stvari koja najčešće koristite.

ZAVRŠNE ODREDBE

Svim korisnicima garantujemo apsolutnu privatnost i zaštitu ličnih podataka, kao i foto i video materijala koje su objavili, od bilo kog trećeg lica koje bi ti lični podaci eventualno zanimali, a sve s ciljem zakonske zaštite podataka.

Od zaštite podataka nisu zaštićeni oni korisnici koji na bilo koji način krše ove odredbe, odnosno oni koji čine zakonima nedopuštene i kažnjive radnje. U tom slučaju ćemo podatke koji su nam dostupni o korisniku koji je takve radnje počinio, ili ih planira, proslediti zakonom predviđenim organima gonjenja ili pravosudnim telima, a u slučaju da bilo koju od takvih radnji uočimo pri redovnim proverama odnosno administriranju našeg portala, samoinicijativno ćemo o tome obavijestiti policiju: posebno kada je reč i o najmanjoj insinuaciji i/ili pokušaju seksualnog iskorišćavanja dece ili distribuciji dečije pornografije, trgovini ljudima, fizičkom i drugom nasilju i slično. Takvo ponašanje strogo zabranjujemo, osuđujemo i od istog se ograđujemo, te ćemo poduzeti sve moguće dostupne nam informacije da se počinitelji otkriju i zakonski kazne.

ffruit.eu je zasnovan na entuzijazmu, ideji i pokretačkoj snazi osnivača, s namerom da svim svojim korisnicima pružimo najkvalitetniju platformu i novi način za sklapanje dobrovoljnih, ugodnih, seksulanih, erotskih, prijateljskih, ljubavnih i ljudskih kontakata i da jednostavno povežemo ljubitelje erotskog dodira. Naša misija je da učinimo sve što je u našoj moći kako bismo pomogli našim korisnicima da ostvare svoje želje i maštanja, da se dobro zabave, ali naglašavamo da bilo kakvu zloupotrebu našeg portala nećemo tolerisati i da će svaka zloupotreba biti strogo sankcionisana.

Diskrecija
zagarantovana

KO SMO MI

Mi vodimo najdinamičniju društvenu mrežu za odrasle Većina naših članova posećuje Forbidden Fruit svakodnevno i provodi mnogo vremena tu. Priključivanje nama znači zabavu!
Zabavni ljudi. Bez kretena. Skoro. Naši članovi su zabavni ljudi, otvoreni za sastanke ili partijanje. Neki samo žele ćaskati ili podeliti fotografije. Mi se trudimo da zadržimo broj trolova i drugih kretena što je moguće nižim.
Nama je stalo do Forbidden Fruita. Nama je stalo do tebe. Svakodnevno radimo na Forbidden Fruitu kako bismo ga učinili boljim, sigurnijim i uzbudljivijim mestom. To definitivno nije jedna od onih pustih ˮstranica duhovaˮ za koju nikoga nije briga.
Upozorenje: Ovo je stranica sa sadržajem za odrasle. Klikom na opciju “Pridruži nam se” potvrđujete da imate 18+ godina i da je lagalno gledanje sadržaja za odrasle u vašoj zajednici.

Postani

Fruit

Povežite se s drugim parovima, potražite sledeću vruću žurku ili izberite naredni godišnji odmor.
Već ste član. Upozorenje: Ovo je stranica sa sadržajem za odrasle. Klikom na opciju “Pridruži nam se” potvrđujete da imate 18+ godina i da je lagalno gledanje sadržaja za odrasle u vašoj zajednici.
Vodite li klub, SPA ili druge poslove povezane sa swingom? Povežite se sa zajednicom od 30.000+ članova! Kreiraj poslovni akaunt