Místo

Místo Setkání pro Swingery

Podmínky používání

PODMÍNKY POUŽITÍ stránky ffruit.eu

Tento dokument představuje podmínky používání, proto je povinné si přečíst, porozumět a akceptovat tyto podmínky používání ffruit.eu. Podmínky užívání je možné kdykoliv změnit bez předchozího upozornění a změny, které se v něm provedou používat a aplikovat na všechny uživatele.

Uživatelé musí mít v době registrace nejméně 18 (osmnáct) let a musí porozumět a souhlasit s podmínkami používání.

Připojením se k ffruit.eu souhlasíte se vším, co podmínky používání obsahují a souhlasíte s tím, že máte nejméně 18 let, nebo že jste ve věku, který je je považován za věk dospělosti, kde zákon určuje věk dospělosti jiný než 18 let.

Pomocí ffruit.eu se setkáte s textovými, zvukovými a video materiály s explicitně sexuálními scénami a jinými materiály určenými výhradně pro použití a prohlížení pro dospělých.

POPIS A POKYNY PRO POUŽITÍ ffruit.eu

Forbidden Fruit je sociální síť, která nabízí svým uživatelům sadu nástrojů na spojení se jejich globální komunitou výlučně starší než 18 let.

V našem online registračním formuláři vás žádáme o poskytnutí několika informací za jejichž přesnost jste výhradně zodpovědní, a proto jsou tyto údaje kdykoliv přístupné a mohou být změněny nebo aktualizovány.

Informace o vašem pohlaví a jménem ve vašem profilu, které jsou viditelné pro ostatní uživatele nelze změnit.

Všechny nepovinné údaje, které vložíte na svou stránku, zadáváte sami pro vlastní diskrétnost. Při výběru doporučujeme, aby uživatelé zůstali obzvlášť opatrní co vložit na jejich stránku, což se týká zejména některé údaje o uživateli.

ffruit.eu výslovně uvádí, že jakékoliv informace o pohlaví uživatele preference, náboženství, etnický původ a zdraví, fyzické či psychické nejsou vyžadovány, a proto jsou to informace, které si uživatel zvolí či je zveřejní.

Fotografie a videoklipy, které mohou příspěvky uživatele odhalit citlivé informace o uživateli, a proto je uživatel zveřejní na adrese vlastního uvážení. Každý uživatel ffruit.eu souhlasí s tím, že nám umožní upravovat tyto fotografie a videoklipy zpřístupnit ostatním uživatelům webové stránky podle práv na soukromí uživatele popsaných v tomto dokumentu.

Přístup k počítačovým souborům na určitém uživateli, který obsahuje osobní údaje informace, zprávy, e-maily, konverzace a jiné typy psaných korespondencí, se uděluje pouze určitým lidem, kteří vedou a upravují internetovou stránku ffruit.eu a v případě právní požadavky bude postoupen orgánům činným v trestním řízení.

ffruit.eu má právo shromažďovat informace o uživateli, které byly přijaty od ostatních uživatelů ke stížnostem. Každá stížnost bude hodnocena podle pravidel ffruit.eu a právních pokynů.

AUTOMATICKY SHROMAŽĎOVÁNY INFORMACE

Pomocí komunikačních spojení webová stránka nabízí například elektronické zprávy, uživatelé vstupují do komunikace podle vlastního uvážení. Komunikace obsahující hrozby a urážky národního, náboženského, politického, etnického, rodového nebo rasového základu je zakázána.

ffruit.eu automaticky monitoruje veškeré informace o IP adrese a e-mailovou adresu uživatele.

UMÍSTĚNÍ

Uživatelé webové stránky mohou používat aplikaci i se službou lokátoru, pomocí aplikace aplikace ffruit.eu shromažďuje informace o aktuálním stavu uživatele.

Tyto údaje se zpracovávají anonymně ve formě, která vás osobně neidentifikuje a používá se pouze k usnadnění používání některých funkcí aplikace založené na geolokácii. Služby určování polohy mohou být povoleny nebo je může uživatel kdykoliv zablokovat přechodem do nastavení zařízení.

POUŽITÍ VAŠICH INFORMACÍ

Na statistickou analýzu se používají osobní údaje našich uživatelů používání stránek, na ověření dodržování zákona, na zlepšení našeho obsahu a našich služeb, a přizpůsobení obsahu a stylu stránky vašim potřebám.

Vytvořením profilu uživatelé souhlasí se shromažďováním jejich osobních údajů a používáním odesílány oznámení o akcích, událostech, a podobných informacích, které by mohly uživatele zajímat. Tímto způsobem doufáme, že splníme očekávání našich uživatelů a zlepšíme naše služby.

Souhlasem s podmínkami používání uživatelé souhlasí s občasným přijímáním propagační materiál pouze pro účely jejich registračního emailu nebo SMS a MMS zpráv výlučně na čísla mobilních zařízení od uživatelů nebo soukromými zprávami přímo do jejich doručené pošty.

ffruit.eu využívá osobní informace o uživatelích na řešení jakéhokoliv potenciálu problémy v komunikaci a vztahu k ostatním uživatelům v rámci cíle právního řádu a zároveň dodržovala vysoké standardy mezilidských vztahů a respektování důstojnosti a norem Evropských právních předpisů.

Přijímání pošty ffruit.eu je osobní volbou, uživatel to může kdykoliv povolit, nebo zakázat.

INFORMACE O JINÝCH UŽIVATELECH

Není povoleno používat žádné informace o jiných uživatelích pro komerční účely, spamování, obtěžování nebo hrozby. ffruit.eu si vyhrazuje právo ukončit účty těch, kteří takto využívají informace týkající se nebo jiným způsobem porušující naše podmínky používání.

HESLO

Heslo je identifikační informace určitého uživatele, které umožňuje používání webové stránky a zvoleného uživatelského jména. Buďte opatrní při odhalování svého hesla třetí straně. Doporučujeme, abyste si zvolili takové heslo, které není jednoduše přístupné třetí straně.

Každý uživatel je osobně zodpovědný za vytvoření tajného a jedinečného hesla připojeného k zvolenému profilu.

Přístupem na stránku souhlasíte s tím, že nebudete sdílet své heslo s třetí stranou a v případě zjištění vašeho hesla třetí stranou souhlasíte, že si ho okamžitě ho zmeníže.

Porušení pravidel této části může způsobit, že se stanete účastníkem právních řízení proti vám.

Samotní uživatelé jsou zodpovědní za své vlastní soukromí heslo a ffruit.eu nenese žádnou odpovědnost za odhalení příslušného hesla třetí stranou.

PROHLÍŽENÍ A ZMĚNY OSOBNÍCH INFORMACÍ

Každý uživatel webové stránky ffruit.eu má právo na změnu následujícího osobní informace:

 1. Vaše kontaktní emailová adřesa;

 2. Váš profil, fotky a videa;

 3. Vaše město, region a krajina;

 4. Vaše heslo.

Prosím časně aktualizujte svůj profil přihlášením se do účtu a postupujte podle pokynů na obrazovce.

ffruit.eu naléhá, abyste pravidelně měnili své heslo, jste mohli snížit riziko neoprávněného přístupu k informacím o vašem účtu.

Jakékoliv připomínky a dotazy týkající se používání naší webové stránky budou okamžitě odpovězeny po odeslání dotazy na náš Helpdesk.

BEZPĚČNOST

Forbidden Fruit udělalo vše, co může, aby v první řadě zajistilo bezpečnost našich uživatelů. Provedli jsme bezpečnostní opatření na ochranu a prevenci ztráty, zneužití a změny informací pod naší kontrolou. Zabezpečené opatření zahrnují bezpečné servery a soubory. I když uznáváme, že ideální bezpečnost neexistuje, náš technický tým neustále pracuje na zajištění co nejbezpečnějšího používání našich stránek. Náš právní tým je na místě aby zajistil, aby právní bezpečnost naší stránky zůstala nedotčena.

Forbidden Fruit nezaručuje dostupnost jeho obsahu a služby z jakéhokoli zařízení a / nebo operačního systému. Celý obsah a služby se zveřejňují s nejlepšími úmysly, ale bez jakéhokoliv záruky přesnosti nebo funkčnosti. Forbidden Fruit nenese žádnou odpovědnost za přímé nebo nepřímé škody vzniklé používáním obsahu a služeb, které stránka nabízí.

ZKUŠEBNÍ ČLENSTVÍ

Zkušební členství je určeno pro uživatele, aby se seznámil s funkcemi webového portálu FF. Po uplynutí zkušební doby uživatel nemá právo na novou zkušební dobu a není dovoleno vytvářet si nové účty pro tento účel. V případě porušení tohoto pravidla, FF si vyhrazuje právo převést stav členství takového uživatele z pokusu na nebo právo pozastavit takový účet, pokud se zneužití opakuje nebo je úmyslné.

DEAKTIVACE NEBO SMAZÁNÍ VAŠEHO PROFILU

Musíte přistupovat na naši stránku ze své vlastní svobodné vůle a stejně ji tak můžete i opustit.

Pro odchod ze stránky musíte:

 1. Odeslat zprávu na náš helpdesk (info@ffruit.eu);

 2. Přihlásit se se svým heslem a smažte svůj profil.

OCHRANA DUŠEVNÍHO MAJETKU Ffruit.eu

ffruit.eu vlastní jméno a logo, takže jakékoliv použití je zakázáno a právně postižitelné.

ffruit.eu obsahuje materiál chráněný autorskými právy, který není možné kopírovat, měnit, distribuovat, zobrazovat a predávaž bez výslovného písemného souhlasu vlastníka.

Uživatelé jsou individuální, osobně zodpovědní za jakýkoliv zveřejněný obsah, včetně obsahu zcela nebo částečně dostupného jiným uživatelům, jakož i obsahu poskytnutého jednomu nebo více uživatelům. Souhlasem s podmínkami uživatelé souhlasí s tím, že budou nést osobní odpovědnost za jakýkoliv obsah, který distribuují prostřednictvím ffruit.eu.

ZAKÁZANÉ

 • Publikování jakéhokoli obsahu nezákonného lokánymi, evropskými, mezinárodními zákony a regulacemi, jako například rasistický, ofenzivní, výhružný nebo pedofilický obsah, nebo obsahu, který jakýmkoli způsobem ukazuje dětí nebo nezletilých.

 • Publikování obsahu chráněného autorskými právy

 • Krádež identity

 • Publikování osobních informací třetí strany

 • Nesprávné zastoupení a převzetí jména třetí strany

 • Publikování propagačního obsahu bez předchozího písemného souhlasu Forbidden Fruit

 • Vědomé odesílání obsahu obsahujícího viry nebo kód, který jakémkoliv způsobem zničí, omezí nebo poškodí funkčnost hardwaru, softwaru nebo dat.

 • Veřejné publikování informací, které mohou potvrdit totožnost vás, nebo třetí osoby (jméno a příjmení, e-mail nebo poštovní adresa, telefonní číslo, adresa a jména vašich profilů na sociálních sítích, vaše uživatelská data jiných komunikačních služeb - Skype atd.) Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Forbidden Fruit.

Zakázaný obsah mimo jiné zahrnuje:

Dětská pornografie (kdokoli mladší 18 let)

Vynucená / nedobrovolná sexuální aktivita

Orální, anální nebo vaginální pronikání pohlavními orgány, předměty (dildo, pásek atd.) nebo prsty a zahrnuje formulace nebo činy naznačující nedostatek souhlasu: znásilnění, násilí, spánek, zdrogovaný, omdlený/zčernalý, chloroform, v bezvědomí, hypnotizovaný, opilý, opilý, opilý, zdrogovaný, ukamenovaný sex atd.

Někdo, kdo je opilý, spící, hypnotizovaný atd., nemůže dát souhlas, a je proto klasifikován jako porušení.

To zahrnuje alkohol a drogy – nesmí být přítomny žádné ukázky jakéhokoli alkoholu nebo drog, včetně plechovek piva, sklenic šampaňského, jointů, bonga atd.


Jakýkoli čin, který zahrnuje zahalení obličeje, jako je sezení na obličej, dušení a hraní s dechem, kvůli vnímané neschopnosti dýchat.

Bestialita

To zahrnuje obsah zobrazující nebo popisující sex se zvířaty a jednání s nelidskými tvory (mimozemšťany, mytologická stvoření atd.).

Zločiny z nenávisti

Násilí nebo extrémní sexuální násilí a/nebo bolest. To zahrnuje zbraně jakéhokoli druhu.


Zmrzačení osoby nebo části těla.

Krev jakéhokoli druhu.

Scat, zobrazující nebo zobrazující lidské výkaly

Zvracení.

Obrázky nebo klipy včetně kohokoli, kdo neposkytl souhlas. To zahrnuje osoby, které nejsou zcela viditelné, například osoby, jejichž obličeje nejsou vidět, protože jsou otočené nebo rozmazané. Rozmazání obrázků/klipů není v tomto případě povoleno.

Forbidden Fruit denně monitoruje veškerý publikovaný obsah uživateli.

Forbidden Fruit má právo částečně nebo úplně odstranit obsah publikovaný uživatelem, bez předchozího oznámení uživateli a z jakéhokoliv důvodu zahájit příslušné soudní řízení proti uživateli, který porušil podmínky používání.

V popisu vašeho osobního profilu, rychlých rande, cestovních plánů, fotografií nebo jinde (kromě soukromých zpráv) nejsou povoleny:

- uvádět emailové adresy

- mobilní čísla

- nebo kontakty na jiné formy komunikace (profilové adresy na sociálních sítích) Jiné komunikační platformy, např. Skype, Viber a podobně).

- psát a zvát ostatní profily na zobrazení validací na třetím profilu

Takové příspěvky budou automaticky vymazány, uživatel bude upozorněn a pokud opakuje takové chování, profil může být sankcionován Forbidden Fruit bez upozornění.

Forbidden Fruit je určeno pro uživatele, kteří respektují zásady zákonného chování

Firemní profily a reklamy mohou obsahovat externí odkazy, ale pokud je jejich obsah v rozporu s našimi podmínkami (jakýkoli zakázaný obsah/porušení), budou odkazy z ffruit.eu webových stránek okamžitě odstraněny.

REKLAMAČNÍ ZÁSADY

Všechny stížnosti jsou vyřizovány spravedlivě, důsledně a pokud možno vyřešeny ke spokojenosti stěžovatele, stížnost můžete podat prostřednictvím našeho kontaktního formuláře nebo info@ffruit.eu


HLÁŠENÍ OBSAHU

Pokud na našem webu narazíte na jakýkoli obsah, o kterém se domníváte, že je nezákonný nebo nesouhlasný, žádáme vás, abyste neprodleně informovali naše oddělení zákaznické podpory zasláním zprávy na e-mail: info@ffruit.eu


Zavazujeme se řešit a řešit stížnosti týkající se nezákonného nebo nesouhlasného obsahu maximálně do 1 pracovního dne. Po obdržení vaší stížnosti ji přidělený manažer zákaznické podpory potvrdí, provede šetření a zajistí odstranění jakéhokoli nezákonného nebo nesouhlasného obsahu ve stanoveném časovém rámci. Pro uchování záznamů a pro účely podávání zpráv budou všechny stížnosti zaznamenány.


ODVOLÁNÍ

Pokud jste uvedeni v jakémkoli obsahu na našich webových stránkách bez vašeho souhlasu, máte na to právo

požadovat odstranění takového materiálu. Chcete-li zahájit tento proces, zašlete e-mail na adresu: info@ffruit.eu Uveďte všechny podstatné podrobnosti potřebné k identifikaci konkrétního obsahu, jako je adresa URL, kde jej lze nalézt. Po obdržení vašeho odvolání naše specializované oddělení pečlivě posoudí, zda byl pro daný obsah získán potřebný souhlas. Pokud se ukáže, že obsah byl nahrán bez souhlasu zobrazené osoby, okamžitě a trvale odstraníme materiál z webových stránek. Vaše spokojenost a soukromí jsou pro nás nanejvýš důležité.


VŠEOBECNÉ STÍŽNOSTI

Pokud nejste spokojeni s našimi službami nebo máte nějaké otázky týkající se vašeho účtu nebo aktivit u nás, neváhejte se obrátit na naše oddělení zákaznické podpory prostřednictvím e-mailu: info@ffruit.eu Náš specializovaný tým zákaznické podpory posoudí, zda může rychle reagovat na váš dotaz. Pokud by váš dotaz vyžadoval více času nebo pozornosti, buďte si jisti, že jsme plně odhodláni jej rychle zpracovat a vyřešit. Vezměte prosím na vědomí, že vyřešení těchto obecných stížností může trvat až 7 pracovních dnů.

PRAVIDLA VRÁCENÍ PENĚZ

Naše služby zahrnují bezplatné zkušební období, které vám umožní prozkoumat naši nabídku. Zde je to, co potřebujete vědět o refundacích:

 • Zkušební verze zdarma: Užívejte si naše služby během zkušební verze bez závazků. Zrušit kdykoli před koncem zkušebního období bez jakýchkoli poplatků.

 • Žádné vrácení peněz po nákupu: Jakmile si po zkušební verzi zakoupíte prémiové členství, platba je konečná a nevratná.

 • Zrušení: Prémiové členství můžete zrušit kdykoli, ale za zbývající období vám nebudou vráceny žádné peníze.


Forbidden Fruit je registrovaná ochranná známka společnosti FFRUIT d.o.o. společnost registrovaná v Chorvatsku v Evropě. Naše podnikání a aktivity se řídí právem Chorvatska.

Ochrana
osobních údajů

KDO JSME

Provozujeme nejnáročnější sociální síť pro dospělé Většina našich členů denně navštěvuje Forbidden Fruit a tráví tu hodně času. Připojit se k nám znamená bavit se s námi!
Zábavný Lidé. Žádný Blbci. téměř. Naši členové jsou do dnešního dne zábavní lidé nebo se s nimi setkáváme. Nebo jen na rozhovor nebo na sdílení fotografií. Snažíme se, aby byl počet trollů a jiných narušovateľovčo nejmenší.
Staráme se o Forbidden Fruit. Staráme se o vás. Pracujeme na Forbidden Fruit pravidelně, aby bylo lepší, bezpečnější a vzrušující. Je to určitě není jeden z těch stránkových duchů, o které se nikdo nestará.
Upozornění: Tato stránka zobrazuje obsah pro dospělé osoby. Klepnutím na tlačítko "Přidejte se teď" potvrzujete, že je vám 18+ let a že je legální zobrazovat obsah pro dospělé ve vaší komunitě.

Staňte se

Fruit

Spojte se s páry, podívejte se na další horké párty, nebo si vyberte další dovolenou.
Už jste členem. Upozornění: Tato stránka zobrazuje obsah pro dospělé osoby. Klepnutím na tlačítko "Přidejte se teď" potvrzujete, že je vám 18+ let a že je legální zobrazovat obsah pro dospělé ve vaší komunitě.
Provozujete klub, SPA nebo jiný podnik související se swingerem? Oslovte naši komunitu s více než 30 000 členy! Vytvořte obchodní účet